Protectia datelor cu caracter personal

Post by Paul Mircea
on 20 Septembrie 2019

 Protectia datelor cu caracter personal

 

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC MEDING MECANIC SRL, cu sediul în Ațel,  Nr. 312, Jud. Sibiu, Nr. Reg. Com. J32/335/2013, CUI 31484750, România, în calitate de operator de date.

 Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.medingvision.ro. („Site-ul”)

 
II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, SC MEDING MECANIC SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferințele dumneavoastră în cadrul SC MEDING MECANIC SRL, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC MEDING MECANIC SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / comandă, în măsura în care ne contactați în acest fel.


III.Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, SC MEDING MECANIC SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • În partea de contact și în partea de comandă se cer datele dumneavoastră, aceste date (nume, email, număr telefon) o să fie folosite pentru pentru comunicarea între firma SC MEDING MECANIC SRL și client.

 Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței ”Sunt de acord cu furnizarea datelor mele” în partea de comandă și în partea de contact a site -ului.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • În scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe Site.
 
 Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC MEDING MECANIC SRL de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC MEDING MECANIC SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

  • Pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de SC MEDING MECANIC SRL, prin intermediul Site-ului.

 Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătății experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC MEDING MECANIC SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.


IV.Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, SC MEDING MECANIC SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina SC MEDING MECANIC SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC MEDING MECANIC SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC MEDING MECANIC SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.


V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC MEDING MECANIC SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SC MEDING MECANIC SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
 
• pentru administrarea Site-ului;
 
• în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către SC MEDING MECANIC SRL prin intermediul Site-ului;
 
• pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 
• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 
• pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 
• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.


VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SC MEDING MECANIC SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană. Site-ul medingvision.ro folosește serviciile Google Analytics cu scopul îmbunătățirii experienței de navigare pe site a utilizatorilor. Prin serviciile google Analytics se colectează următoarele date: tip de browser, tip de echipament folosit la navigare – mobil, desktop/laptop, durata navigării, pagina vizitată, timpstamp. Nu se transmit către serverele google date cu caracter personal cum ar fi numele, adresa de email, sex, telefon.


VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
 
• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC MEDING MECANIC SRL , conform celor descrise în prezentul document;
 
• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC MEDING MECANIC SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC MEDING MECANIC SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 
• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
 
• acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 
• în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 
• în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 
• în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 
• în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 
• datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

• este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC MEDING MECANIC SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 
• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

• persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 
• prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

• operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 
• persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 
• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC MEDING MECANIC SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 
• dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 
• în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC MEDING MECANIC SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC MEDING MECANIC SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

• în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

• dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

Această pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: www.medingvision.ro/politica-cookie

Politica Cookie

on 20 Septembrie 2019

Politica privind cookie-urile


Acest site utilizează cookie-uri. Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.
Cookie-urile sunt mici fișiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă.

Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.
Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de către servicii părți terțe care apar pe paginile noastre.

Consimțământul dvs. se aplică următoarelor domenii: medingvision.ro

Declarație cookie-uri actualizată ultima oară în data de 20/09/2019.

 

Necesare (1)

Cookie-urile necesare ajută la utilizarea unui site web prin activarea funcțiilor de bază precum navigarea pe pagină și accesul securizat la zonele site-ului. Site-ul nu poate funcționa corect fără aceste cookie-uri.

 

 __cfduid zeotap.com HTTP 1 year

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: U sed b y th e co n ten t n etw o rk, Clo u d flare, to id en tify tru sted w eb traffic.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js
Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)


Statistici (5)

Cookie-urile de statistică îi ajută pe proprietarii unui site să înțeleagă modul în care vizitatorii interacționează cu site-urile prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim.

_ga medingvision.ro HTTP 2 years

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /

Cookie purpose description: Reg isters a u n iq u e ID th at is u sed to g en erate statistical d ata o n h o w th e visito r u ses th e w eb site.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 36

Source: h ttp s://w w w .g o o g le-an alytics.co m/an alytics.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

 

_gat medingvision.ro HTTP 1 day

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /

Cookie purpose description: U sed b y G o o g le An alytics to th ro ttle req u est rate

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 36

Source: h ttp s://w w w .g o o g le-an alytics.co m/an alytics.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

 

_gid medingvision.ro HTTP 1 day

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /

Cookie purpose description: Reg isters a u n iq u e ID th at is u sed to g en erate statistical d ata o n h o w th e visito r u ses th e w eb site.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 36

Source: h ttp s://w w w .g o o g le-an alytics.co m/an alytics.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

collect google-analytics.com Pixel Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /

Cookie purpose description: U sed to sen d d ata to G o o g le An alytics ab o u t th e visito r's d evice an d b eh avio r. Tracks th e visito r acro ss

d evices an d marketin g ch an n els.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 42

Source: h ttp s://w w w .g o o g le-an alytics.co m/co llect?v= 1_v= j79a= 812204221t= p ag eview _s= 2d l= h ttp s%3A%2F%2Fw w w .med in g visio n .ro

%2Fu l= en -u sd e= U TF-8d t= M ed in g %20Visio n %20%7C%20O p eratiu n i%20d e%20M ecan ica%20G en erala%20%7C%20Tip arie%203D%20%7

C%20G ravu ra%20Laser%20-%20Acasasd = 24-b itsr= 1024x768vp = 1000x740je= 0_u = KG B Ag EAB ~ jid = g jid = cid = 553664447.1568834365tid =

U A-66276770-1_g id = 1338635579.1568834365z= 820684318

via h ttp s://w w w .g o o g le-an alytics.co m/an alytics.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

 

Marketing (5)

Cookie-urile de marketing sunt folosite pentru a urmări vizitatorii pe site-uri web. Intenția este de a afișa anunțuri relevante clineților site-ului.

 

__ab12# medingvision.ro HTTP 9 months

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: U n classified

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: Irelan d (ad eq u ate)

 

__ab12# sharethis.com HTTP 1 year

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: U n classified

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

__cfduid fiftyt.com HTTP 1 year

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: U sed b y th e co n ten t n etw o rk, Clo u d flare, to id en tify tru sted w eb traffic.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

 

_cc_aud crwdcntrl.net HTTP 269 days

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Co llects statistical d ata related to th e u ser's w eb site visits, su ch as th e n u mb er o f visits, averag e time

sp en t o n th e w eb site an d w h at p ag es h ave b een lo ad ed . Th e p u rp o se is to seg men t th e w eb site's u sers acco rd in g to facto rs su ch as

d emo g rap h ics an d g eo g rap h ical lo catio n , in o rd er to en ab le med ia an d marketin g ag en cies to stru ctu re an d u n d erstan d th eir targ et

g ro u p s to en ab le cu sto mised o n lin e ad vertisin g .

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

 

_cc_cc crwdcntrl.net HTTP Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Co llects statistical d ata related to th e u ser's w eb site visits, su ch as th e n u mb er o f visits, averag e time sp en

t o n th e w eb site an d w h at p ag es h ave b een lo ad ed . Th e p u rp o se is to seg men t th e w eb site's u sers acco rd in g to facto rs su ch as d emo g

rap h ics an d g eo g rap h ical lo catio n , in o rd er to en ab le med ia an d marketin g ag en cies to stru ctu re an d u n d erstan d th eir targ et g ro u p s t

o en ab le cu sto mised o n lin e ad vertisin g .

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

 

_cc_dc crwdcntrl.net HTTP 269 days

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Co llects statistical d ata related to th e u ser's w eb site visits, su ch as th e n u mb er o f visits, averag e time

sp en t o n th e w eb site an d w h at p ag es h ave b een lo ad ed . Th e p u rp o se is to seg men t th e w eb site's u sers acco rd in g to facto rs su ch as

d emo g rap h ics an d g eo g rap h ical lo catio n , in o rd er to en ab le med ia an d marketin g ag en cies to stru ctu re an d u n d erstan d th eir targ et

g ro u p s to en ab le cu sto mised o n lin e ad vertisin g .

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Cookie scan report - 2/11

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

 

_cc_id crwdcntrl.net HTTP 269 days

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Co llects statistical d ata related to th e u ser's w eb site visits, su ch as th e n u mb er o f visits, averag e time sp en

t o n th e w eb site an d w h at p ag es h ave b een lo ad ed . Th e p u rp o se is to seg men t th e w eb site's u sers acco rd in g to facto rs su ch as d emo g

rap h ics an d g eo g rap h ical lo catio n , in o rd er to en ab le med ia an d marketin g ag en cies to stru ctu re an d u n d erstan d th eir targ et g ro u p s t

o en ab le cu sto mised o n lin e ad vertisin g .

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

 

3pi id5-sync.com HTTP 3 months

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Sets a u n iq u e ID fo r th e visito r, th at allo w s th ird p arty ad vertisers to targ et th e visito r w ith relevan t

ad vertisemen t. Th is p airin g service is p ro vid ed b y th ird p arty ad vertisemen t h u b s, w h ich facilitates real-time b id d in g fo r ad vertisers.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://syn c.math tag .co m/syn c/img ?mt_exid = 10089mt_exu id = ID5-ZHM O AYF8Hh fXh mFsXU 0W CXzf0KB TT7n t6G HD9vLO 2Ared ir= h

ttp s%3A%2F%2Fid 5-syn c.co m%2Fc%2F121%2F3%2F0%2F3.g if%3Fp u id %3D%5B U U ID%5D%26g d p r%3D1%26g d p r_co n sen t%3Dg d p r= 1g

d p r_co n sen t=

via h ttp s://cd n js.clo u d flare.co m/ajax/lib s/co o kieco n sen t2/1.0.9/co o kieco n sen t.min .js

Data is sent to: U n ited Kin g d o m (ad eq u ate)

ab agkn.com HTTP 1 year

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Th is co o kie is u sed b y th e w eb site’s o p erato r in co n text w ith mu lti-variate testin g . Th is is a to o l u sed to co

mb in e o r ch an g e co n ten t o n th e w eb site. Th is allo w s th e w eb site to fin d th e b est variatio n /ed itio n o f th e site.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://aa.ag kn .co m/ad sco res/r.p ixel?sid = 9212270798p u id = ZG YACF2Cg yw AAAATDJTeAw %3D%3D

via h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: U n ited Kin g d o m (ad eq u ate)


adnxs
sharethis.com Pixel Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: U sed to p resen t th e visito r w ith relevan t co n ten t an d ad vertisemen t - Th e service is p ro vid ed b y th ird p arty

ad vertisemen t h u b s, w h ich facilitate real-time b id d in g fo r ad vertisers.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://syn c.sh areth is.co m/ad n xs?u id = 8926740362533805654

via h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: Irelan d (ad eq u ate)

 

adscores/r.pixel agkn.com Pixel Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: U sed to p resen t th e visito r w ith relevan t co n ten t an d ad vertisemen t - Th e service is p ro vid ed b y th ird p arty

ad vertisemen t h u b s, w h ich facilitate real-time b id d in g fo r ad vertisers.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://aa.ag kn .co m/ad sco res/r.p ixel?sid = 9212270798p u id = ZG YACF2Cg yw AAAATDJTeAw %3D%3D

via h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: U n ited Kin g d o m (ad eq u ate)

 

bkdc bluekai.com HTTP 180 days

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Reg isters u ser d ata, su ch as IP ad d ress, g eo g rap h ical lo catio n , visited w eb sites, an d w h at ad s th e u ser h as

clicked , w ith th e p u rp o se o f o p timisin g ad d isp lay b ased o n th e u ser's mo vemen t o n w eb sites th at u se th e same ad n etw o rk.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://tag s.b lu ekai.co m/site/20486?limit= 0id = 5978151498697185288red ir= h ttp s%3A%2F%2Fml314.co m%2Fcsyn c.ash x%3Ffp %3

D%24_B K_U U ID%26p erso n _id %3D5978151498697185288%26eid %3D50056

via h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: Irelan d (ad eq u ate)

bkpa bluekai.com HTTP 180 days

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: U sed to p resen t th e visito r w ith relevan t co n ten t an d ad vertisemen t - Th e service is p ro vid ed b y th ird p arty

ad vertisemen t h u b s, w h ich facilitate real-time b id d in g fo r ad vertisers.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://tag s.b lu ekai.co m/site/20486?limit= 0id = 5978151498697185288red ir= h ttp s%3A%2F%2Fml314.co m%2Fcsyn c.ash x%3Ffp %3

D%24_B K_U U ID%26p erso n _id %3D5978151498697185288%26eid %3D50056

via h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: Irelan d (ad eq u ate)

 

bku bluekai.com HTTP 180 days

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Reg isters an o n ymised u ser d ata, su ch as IP ad d ress, g eo g rap h ical lo catio n , visited w eb sites, an d w h at ad s

th e u ser h as clicked , w ith th e p u rp o se o f o p timisin g ad d isp lay b ased o n th e u ser's mo vemen t o n w eb sites th at u se th e same ad

n etw o rk.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://tag s.b lu ekai.co m/site/20486?limit= 0id = 5978151498697185288red ir= h ttp s%3A%2F%2Fml314.co m%2Fcsyn c.ash x%3Ffp %3

D%24_B K_U U ID%26p erso n _id %3D5978151498697185288%26eid %3D50056

via h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: Irelan d (ad eq u ate)

 

c/121/3/0/3.gif id5-sync.com Pixel Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: U n classified

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://id 5-syn c.co m/c/121/3/0/3.g if?p u id = 14d 55d 82-8076-4900-9b ff-9a6559d 59212g d p r= 1g d p r_co n sen t=

via h ttp s://cd n js.clo u d flare.co m/ajax/lib s/co o kieco n sen t2/1.0.9/co o kieco n sen t.min .js

Data is sent to: Fran ce (ad eq u ate)

 

ca.png cpx.to Pixel Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Saves in fo rmatio n o f actio n s th at h ave b een carried o u t b y th e u ser d u rin g th e cu rren t visit to th e

w eb site, in clu d in g search es w ith keyw o rd s in clu d ed .

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://s.cp x.to /ca.p n g ?p id = 11860ref= falsetp u = ZG YACF2Cg yw AAAATDJTeAw %3D%3Dg o o g le_g id = CAESEJF5n RVrb 9Jw 7so N8q g

fB p cg o o g le_cver= 1

via h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: Irelan d (ad eq u ate)

 

callback id5-sync.com HTTP 1 day

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Co llects d ata o n visito r b eh avio u r fro m mu ltip le w eb sites, in o rd er to p resen t mo re relevan t ad vertisemen t

- Th is also allo w s th e w eb site to limit th e n u mb er o f times th at th e visito r is sh o w n th e same ad vertisemen t.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://syn c.math tag .co m/syn c/img ?mt_exid = 10089mt_exu id = ID5-ZHM O AYF8Hh fXh mFsXU 0W CXzf0KB TT7n t6G HD9vLO 2Ared ir= h

ttp s%3A%2F%2Fid 5-syn c.co m%2Fc%2F121%2F3%2F0%2F3.g if%3Fp u id %3D%5B U U ID%5D%26g d p r%3D1%26g d p r_co n sen t%3Dg d p r= 1g

d p r_co n sen t=

via h ttp s://cd n js.clo u d flare.co m/ajax/lib s/co o kieco n sen t2/1.0.9/co o kieco n sen t.min .js

Data is sent to: U n ited Kin g d o m (ad eq u ate)

 

car id5-sync.com HTTP 1 day

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: U sed to p resen t th e visito r w ith relevan t co n ten t an d ad vertisemen t - Th e service is p ro vid ed b y th ird p arty

ad vertisemen t h u b s, w h ich facilitate real-time b id d in g fo r ad vertisers.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://syn c.math tag .co m/syn c/img ?mt_exid = 10089mt_exu id = ID5-ZHM O AYF8Hh fXh mFsXU 0W CXzf0KB TT7n t6G HD9vLO 2Ared ir= h

ttp s%3A%2F%2Fid 5-syn c.co m%2Fc%2F121%2F3%2F0%2F3.g if%3Fp u id %3D%5B U U ID%5D%26g d p r%3D1%26g d p r_co n sen t%3Dg d p r= 1g

d p r_co n sen t=

via h ttp s://cd n js.clo u d flare.co m/ajax/lib s/co o kieco n sen t2/1.0.9/co o kieco n sen t.min .js

Data is sent to: U n ited Kin g d o m (ad eq u ate)

 

cf id5-sync.com HTTP 1 day

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Sets a u n iq u e ID fo r th e visito r, th at allo w s th ird p arty ad vertisers to targ et th e visito r w ith relevan t ad verti

semen t. Th is p airin g service is p ro vid ed b y th ird p arty ad vertisemen t h u b s, w h ich facilitates real-time b id d in g fo r ad vertisers.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://syn c.math tag .co m/syn c/img ?mt_exid = 10089mt_exu id = ID5-ZHM O AYF8Hh fXh mFsXU 0W CXzf0KB TT7n t6G HD9vLO 2Ared ir= h

ttp s%3A%2F%2Fid 5-syn c.co m%2Fc%2F121%2F3%2F0%2F3.g if%3Fp u id %3D%5B U U ID%5D%26g d p r%3D1%26g d p r_co n sen t%3Dg d p r= 1g

d p r_co n sen t=

via h ttp s://cd n js.clo u d flare.co m/ajax/lib s/co o kieco n sen t2/1.0.9/co o kieco n sen t.min .js

Data is sent to: U n ited Kin g d o m (ad eq u ate)

 

cip id5-sync.com HTTP 1 day

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: U sed to p resen t th e visito r w ith relevan t co n ten t an d ad vertisemen t - Th e service is p ro vid ed b y th ird p arty

ad vertisemen t h u b s, w h ich facilitate real-time b id d in g fo r ad vertisers.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://syn c.math tag .co m/syn c/img ?mt_exid = 10089mt_exu id = ID5-ZHM O AYF8Hh fXh mFsXU 0W CXzf0KB TT7n t6G HD9vLO 2Ared ir= h

ttp s%3A%2F%2Fid 5-syn c.co m%2Fc%2F121%2F3%2F0%2F3.g if%3Fp u id %3D%5B U U ID%5D%26g d p r%3D1%26g d p r_co n sen t%3Dg d p r= 1g

d p r_co n sen t=

via h ttp s://cd n js.clo u d flare.co m/ajax/lib s/co o kieco n sen t2/1.0.9/co o kieco n sen t.min .js

Data is sent to: U n ited Kin g d o m (ad eq u ate)

 

ck go.affec.tv HTTP 1 year

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie scan report - 4/11

Cookie purpose description: Co llects d ata o n u ser visits to th e w eb site, su ch as w h at p ag es h ave b een accessed . Th e reg istered d ata is

u sed to categ o rise th e u ser's in terest an d d emo g rap h ic p ro files in terms o f resales fo r targ eted marketin g .

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: Irelan d (ad eq u ate)

 

cm rfihub.com Pixel Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Id en tifies if th e co o kie-d ata n eed s to b e u p d ated in th e visito r's b ro w ser - Th is is d etermin ed th ro u g h

th ird -p arty ad -servin g -co mp an ies.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://p .rfih u b .co m/cm?in = 1p u b = 24273u serid = ZG YACF2Cg yw AAAATDJTeAw %3D%3D

via h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: G erman y (ad eq u ate)

 

cnac id5-sync.com HTTP 1 day

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: U sed to p resen t th e visito r w ith relevan t co n ten t an d ad vertisemen t - Th e service is p ro vid ed b y th ird p arty

ad vertisemen t h u b s, w h ich facilitate real-time b id d in g fo r ad vertisers.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://syn c.math tag .co m/syn c/img ?mt_exid = 10089mt_exu id = ID5-ZHM O AYF8Hh fXh mFsXU 0W CXzf0KB TT7n t6G HD9vLO 2Ared ir= h

ttp s%3A%2F%2Fid 5-syn c.co m%2Fc%2F121%2F3%2F0%2F3.g if%3Fp u id %3D%5B U U ID%5D%26g d p r%3D1%26g d p r_co n sen t%3Dg d p r= 1g

d p r_co n sen t=

via h ttp s://cd n js.clo u d flare.co m/ajax/lib s/co o kieco n sen t2/1.0.9/co o kieco n sen t.min .js

Data is sent to: U n ited Kin g d o m (ad eq u ate)

 

common/cavalry_endpoint.php facebook.com Pixel Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: U n classified

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://w w w .faceb o o k.co m/co mmo n /cavalry_en d p o in t.p h p ?t_cstart= 1568834349308t_start= 1568834349309t_d o mco n ten t= 1568

834349351t_layo u t= 1568834349707t_o n lo ad = 1568834349707t_p ain t= 1568834349707t_crep o rt= 1568834349707t_tti= 1568834349351lid =

6738092222163379864-0

via h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: U n ited Kin g d o m (ad eq u ate)

 

cpSess cpx.to HTTP 1 year

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Co llects in fo rmatio n o n visito r b eh avio u r o n mu ltip le w eb sites. Th is in fo rmatio n is u sed o n th e w eb site, in

o rd er to o p timize th e relevan ce o f ad vertisemen t.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: Irelan d (ad eq u ate)

 

csync.ashx ml314.com Pixel Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: U sed to p resen t th e visito r w ith relevan t co n ten t an d ad vertisemen t - Th e service is p ro vid ed b y th ird p arty

ad vertisemen t h u b s, w h ich facilitate real-time b id d in g fo r ad vertisers.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://ml314.co m/csyn c.ash x?fp = 049cc519d 6f47b 6aa4ad b 8a3e5298b 59e6e9b ecceea0a1930e5ef7eff495044cf4cb 09cee1a4f8eb p

erso n _id = 5978151498697185288eid = 50082

via h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: Irelan d (ad eq u ate)

 

eud rfihub.com HTTP 1 year

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Reg isters u ser d ata, su ch as IP ad d ress, g eo g rap h ical lo catio n , visited w eb sites, an d w h at ad s th e u ser h as

clicked , w ith th e p u rp o se o f o p timisin g ad d isp lay b ased o n th e u ser's mo vemen t o n w eb sites th at u se th e same ad n etw o rk.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://p .rfih u b .co m/cm?in = 1p u b = 24273u serid = ZG YACF2Cg yw AAAATDJTeAw %3D%3D

via h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: G erman y (ad eq u ate)

 

euds rfihub.com HTTP Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Reg isters an o n ymised u ser d ata, su ch as IP ad d ress, g eo g rap h ical lo catio n , visited w eb sites, an d w h at ad s

th e u ser h as clicked , w ith th e p u rp o se o f o p timisin g ad d isp lay b ased o n th e u ser's mo vemen t o n w eb sites th at u se th e same ad

n etw o rk.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://p .rfih u b .co m/cm?in = 1p u b = 24273u serid = ZG YACF2Cg yw AAAATDJTeAw %3D%3D

via h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: G erman y (ad eq u ate)

Cookie scan report - 5/11

 

eyeota sharethis.com Pixel Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: U sed to p resen t th e visito r w ith relevan t co n ten t an d ad vertisemen t - Th e service is p ro vid ed b y th ird p arty

ad vertisemen t h u b s, w h ich facilitate real-time b id d in g fo r ad vertisers.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://syn c.sh areth is.co m/eyeo ta?u id = 2g G aeHM 0XrjK1W RVCzn W W mh ScO Eh YTIh FG 0TH1b eFE5Y

via h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: Irelan d (ad eq u ate)

 

fifid fiftyt.com HTTP 1 year

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Reg isters th e visito r's p referen ces an d n avig atio n acro ss mu ltip le so cial med ia p latfo rms. Th is is u sed to

p resen t th e visito r w ith relevan t ad vertisemen t.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

 

fifty sharethis.com Pixel Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Reg isters th e visito r's p referen ces an d n avig atio n acro ss mu ltip le so cial med ia p latfo rms. Th is is u sed to p r

esen t th e visito r w ith relevan t ad vertisemen t.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://syn c.sh areth is.co m/fifty?u id = b 0efa4b 6-151b -4e7a-5ad 3-2cd b 701981a5

via h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: Irelan d (ad eq u ate)

 

fm fiftyt.com HTTP 7 days

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Reg isters th e visito r's b eh avio r o n so cial med ia - can b e u sed to o p timize ad -relevan ce an d g en eral

targ etin g .

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

 

gdpr id5-sync.com HTTP 1 day

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Determin es w h eth er th e visito r h as accep ted th e co o kie co n sen t b o x. Th is en su res th at th e co o kie co n sen t

b o x w ill n o t b e p resen ted ag ain u p o n re-en try.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://syn c.math tag .co m/syn c/img ?mt_exid = 10089mt_exu id = ID5-ZHM O AYF8Hh fXh mFsXU 0W CXzf0KB TT7n t6G HD9vLO 2Ared ir= h

ttp s%3A%2F%2Fid 5-syn c.co m%2Fc%2F121%2F3%2F0%2F3.g if%3Fp u id %3D%5B U U ID%5D%26g d p r%3D1%26g d p r_co n sen t%3Dg d p r= 1g

d p r_co n sen t=

via h ttp s://cd n js.clo u d flare.co m/ajax/lib s/co o kieco n sen t2/1.0.9/co o kieco n sen t.min .js

Data is sent to: U n ited Kin g d o m (ad eq u ate)

id5 id5-sync.com HTTP 1 day

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Sets a u n iq u e ID fo r th e visito r, th at allo w s th ird p arty ad vertisers to targ et th e visito r w ith relevan t

ad vertisemen t. Th is p airin g service is p ro vid ed b y th ird p arty ad vertisemen t h u b s, w h ich facilitates real-time b id d in g fo r ad vertisers.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://cd n js.clo u d flare.co m/ajax/lib s/co o kieco n sen t2/1.0.9/co o kieco n sen t.min .js

Data is sent to: Fran ce (ad eq u ate)

IDE doubleclick.net HTTP 1 year

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: U sed b y G o o g le Do u b leClick to reg ister an d rep o rt th e w eb site u ser's actio n s after view in g o r clickin g o n

e o f th e ad vertiser's ad s w ith th e p u rp o se o f measu rin g th e efficacy o f an ad an d to p resen t targ eted ad s to th e u ser.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

 

idsync/ex/receive/check tapad.com Pixel Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Th is co o kie is set b y th e au d ien ce man ag er o f th e w eb site to d etermin e th e time an d freq u en cies o f visito r

d ata syn ch ro n izatio n - co o kie d ata syn ch ro n izatio n is u sed to syn ch ro n ize an d g ath er visito r d ata fro m several w eb sites.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://p ixel.tap ad .co m/id syn c/ex/receive/ch eck?p artn er_id = 2326p artn er_d evice_id = ZG YACF2Cg yw AAAATDJTeAw %3D%3D

via h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

Cookie scan report - 6/11

 

int/lotame sharethis.com Pixel Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Facilitates th e sh arin g fu n ctio n o n th e w eb site - Th e co o kie also allo w s w eb sites to track an d targ et th e u

ser w ith ad vertisemen t b ased o n th e u ser's likes an d sh ares.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://syn c.sh areth is.co m/in t/lo tame?u id = 19e6132a1cfc4f9f43ecb 37fc52b fed 6

via h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: Irelan d (ad eq u ate)

 

mako_uid eyeota.net HTTP 1 year

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Co llects d ata o n u ser visits to th e w eb site, su ch as w h at p ag es h ave b een accessed . Th e reg istered d ata is

u sed to categ o rise th e u ser's in terest an d d emo g rap h ic p ro files in terms o f resales fo r targ eted marketin g .

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: Sin g ap o re

 

mediamath sharethis.com Pixel Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: U sed to p resen t th e visito r w ith relevan t co n ten t an d ad vertisemen t - Th e service is p ro vid ed b y th ird p arty

ad vertisemen t h u b s, w h ich facilitate real-time b id d in g fo r ad vertisers.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://syn c.sh areth is.co m/med iamath ?u id = 14d 55d 82-8076-4900-9b ff-9a6559d 59212

via h ttp s://cd n js.clo u d flare.co m/ajax/lib s/co o kieco n sen t2/1.0.9/co o kieco n sen t.min .js

Data is sent to: Irelan d (ad eq u ate)

 

NID google.com HTTP 6 months

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /

Cookie purpose description: Reg isters a u n iq u e ID th at id en tifies a retu rn in g u ser's d evice. Th e ID is u sed fo r targ eted ad s.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 239

Source: h ttp s://ap is.g o o g le.co m/js/clien t:p lu so n e.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

 

ONPLFTRH eyeota.net HTTP Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: U sed to track visito rs o n mu ltip le w eb sites, in o rd er to p resen t relevan t ad vertisemen t b ased o n th e visito r

's p referen ces.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: G erman y (ad eq u ate)

 

oo go.affec.tv HTTP 1 year

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Co llects d ata o n u ser visits to th e w eb site, su ch as w h at p ag es h ave b een accessed . Th e reg istered d ata is

u sed to categ o rise th e u ser's in terest an d d emo g rap h ic p ro files in terms o f resales fo r targ eted marketin g .

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: Irelan d (ad eq u ate)

 

pi ml314.com HTTP 1 year

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Reg isters a u n iq u e ID th at id en tifies th e u ser's d evice d u rin g retu rn visits acro ss w eb sites th at u se th e sam

e ad n etw o rk. Th e ID is u sed to allo w targ eted ad s.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: Irelan d (ad eq u ate)

 

pt go.affec.tv HTTP 1 year

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Co llects d ata o n u ser visits to th e w eb site, su ch as w h at p ag es h ave b een accessed . Th e reg istered d ata is

u sed to categ o rise th e u ser's in terest an d d emo g rap h ic p ro files in terms o f resales fo r targ eted marketin g .

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: Irelan d (ad eq u ate)

pxcelBcnLcy sharethis.com HTTP Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Facilitates th e sh arin g fu n ctio n o n th e w eb site - Th e co o kie also allo w s w eb sites to track an d targ et th e u

ser w ith ad vertisemen t b ased o n th e u ser's likes an d sh ares.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://cd n js.clo u d flare.co m/ajax/lib s/co o kieco n sen t2/1.0.9/co o kieco n sen t.min .js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

pxcelPage_c010 sharethis.com HTTP 6 days

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Facilitates th e sh arin g fu n ctio n o n th e w eb site - Th e co o kie also allo w s w eb sites to track an d targ et th e

u ser w ith ad vertisemen t b ased o n th e u ser's likes an d sh ares.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

 

pxrc rlcdn.com HTTP 2 months

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Th is co o kie reg isters d ata o n th e visito r. Th e in fo rmatio n is u sed to o p timize ad vertisemen t relevan ce.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

 

r/collect doubleclick.net Pixel Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /

Cookie purpose description: Th is co o kie is u sed to sen d d ata to G o o g le An alytics ab o u t th e visito r's d evice an d b eh avio r. It tracks th e

visito r acro ss d evices an d marketin g ch an n els.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 36

Source: h ttp s://stats.g .d o u b leclick.n et/r/co llect?t= d caip = 1_r= 3v= 1_v= j79tid = U A-66276770-1cid = 553664447.1568834365jid = 614696072

g jid = 1814273757_g id = 1338635579.1568834365_u = KG B Ag EAB ~ z= 1358519856

via h ttp s://w w w .g o o g le-an alytics.co m/an alytics.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

 

 

rc::c google.com HTML Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co man d a

Cookie purpose description: Th is co o kie is u sed to d istin g u ish b etw een h u man s an d b o ts.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 10

Source: h ttp s://w w w .g o o g le.co m/recap tch a/ap i.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

 

rlas3 rlcdn.com HTTP 1 year

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Co llects visito r d ata related to th e u ser's visits to th e w eb site, su ch as th e n u mb er o f visits, averag e time

sp en t o n th e w eb site an d w h at p ag es h ave b een lo ad ed , w ith th e p u rp o se o f d isp layin g targ eted ad s.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

 

rud rfihub.com HTTP 1 year

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Reg isters u ser d ata, su ch as IP ad d ress, g eo g rap h ical lo catio n , visited w eb sites, an d w h at ad s th e u ser h as

clicked , w ith th e p u rp o se o f o p timisin g ad d isp lay b ased o n th e u ser's mo vemen t o n w eb sites th at u se th e same ad n etw o rk.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://p .rfih u b .co m/cm?in = 1p u b = 24273u serid = ZG YACF2Cg yw AAAATDJTeAw %3D%3D

via h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: G erman y (ad eq u ate)

 

ruds rfihub.com HTTP Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Reg isters u ser d ata, su ch as IP ad d ress, g eo g rap h ical lo catio n , visited w eb sites, an d w h at ad s th e u ser h as

clicked , w ith th e p u rp o se o f o p timisin g ad d isp lay b ased o n th e u ser's mo vemen t o n w eb sites th at u se th e same ad n etw o rk.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://p .rfih u b .co m/cm?in = 1p u b = 24273u serid = ZG YACF2Cg yw AAAATDJTeAw %3D%3D

via h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: G erman y (ad eq u ate)

 

sec eyeota.net HTTP 1 year

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: U sed to track visito rs o n mu ltip le w eb sites, in o rd er to p resen t relevan t ad vertisemen t b ased o n th e visito r

Cookie scan report - 8/11

's p referen ces.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: Sin g ap o re

 

sharethis/1/info2 uipglob.semasio.net Pixel Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: En ab les th e visito r to sh are co n ten t fro m th e w eb site o n to so cial med ia p latfo rms o r w eb sites.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://u ip g lo b .semasio .n et/sh areth is/1/in fo 2?sTyp e= syn csExtCo o kieId = ZG YACF2Cg yw AAAATDJTeAw %3D%3DsIn itiato r= extern

alg d p r= 1g d p r_co n sen t=

via h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: Den mark (ad eq u ate)

 

smd rfihub.com HTTP 1 year

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: U sed to p resen t th e visito r w ith relevan t co n ten t an d ad vertisemen t - Th e service is p ro vid ed b y th ird p arty

ad vertisemen t h u b s, w h ich facilitate real-time b id d in g fo r ad vertisers.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://p .rfih u b .co m/cm?in = 1p u b = 24273u serid = ZG YACF2Cg yw AAAATDJTeAw %3D%3D

via h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: G erman y (ad eq u ate)

 

TapAd_DID tapad.com HTTP 2 months

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: U sed to d etermin e w h at typ e o f d evices (smartp h o n es, tab lets, co mp u ters, TVs etc.) is u sed b y a u ser.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

 

TapAd_TS tapad.com HTTP 2 months

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: U sed to d etermin e w h at typ e o f d evices (smartp h o n es, tab lets, co mp u ters, TVs etc.) is u sed b y a u ser.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

 

TDCPM adsrvr.org HTTP 1 year

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Reg isters a u n iq u e ID th at id en tifies a retu rn in g u ser's d evice. Th e ID is u sed fo r targ eted ad s.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

 

TDID adsrvr.org HTTP 1 year

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Reg isters a u n iq u e ID th at id en tifies a retu rn in g u ser's d evice. Th e ID is u sed fo r targ eted ad s.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

 

test_cookie doubleclick.net HTTP 1 day

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: U sed to ch eck if th e u ser's b ro w ser su p p o rts co o kies.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

 

ttd sharethis.com Pixel Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Facilitates th e sh arin g fu n ctio n o n th e w eb site - Th e co o kie also allo w s w eb sites to track an d targ et th e u

ser w ith ad vertisemen t b ased o n th e u ser's likes an d sh ares.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://syn c.sh areth is.co m/ttd ?u id = 09b 8a80e-9739-49fe-9d d 1-02b 5563b 1d b cg d p r= 1g d p r_co n sen t=

via h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: Irelan d (ad eq u ate)

 

uuid avocet.io HTTP 1 year

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Th is co o kie is u sed to o p timize ad relevan ce b y co llectin g visito r d ata fro m mu ltip le w eb sites – th is

exch an g e o f visito r d ata is n o rmally p ro vid ed b y a th ird -p arty d ata-cen ter o r ad -exch an g e.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: Irelan d (ad eq u ate)

 

uuid mathtag.com HTTP 1 year

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Co llects d ata o n th e u ser's visits to th e w eb site, su ch as w h at p ag es h ave b een lo ad ed . Th e reg istered d at

a is u sed fo r targ eted ad s.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://cd n js.clo u d flare.co m/ajax/lib s/co o kieco n sen t2/1.0.9/co o kieco n sen t.min .js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

UUID#[abcdef0123456789]{32} medingvision.ro HTTP Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: U n classified

Initiator: W eb server

Source: med in g visio n .ro

Data is sent to: Ro man ia (ad eq u ate)

 

uuid2 adnxs.com HTTP 3 months

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Reg isters a u n iq u e ID th at id en tifies a retu rn in g u ser's d evice. Th e ID is u sed fo r targ eted ad s.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: Den mark (ad eq u ate)

 

uuidc mathtag.com HTTP 1 year

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Co llects d ata o n th e u ser's visits to th e w eb site, su ch as w h at p ag es h ave b een lo ad ed . Th e reg istered

d ata is u sed fo r targ eted ad s.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://cd n js.clo u d flare.co m/ajax/lib s/co o kieco n sen t2/1.0.9/co o kieco n sen t.min .js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

zc zeotap.com HTTP 10 years

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: Reg isters d ata o n visito rs fro m mu ltip le visits an d o n mu ltip le w eb sites. Th is in fo rmatio n is u sed to measu r

e th e efficien cy o f ad vertisemen t o n w eb sites.

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

 

Neclasificat (1)

Cookie-urile neclasificate sunt modulele cookie care urmează să le clasificăm, împreună cu furnizorii de cookie -uri individuale.

ck map.go.affec.tv HTTP Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: U n classified

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: Irelan d (ad eq u ate)

 

facebookid medingvision.ro HTTP Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /

Cookie purpose description: U n classified

Initiator: Scrip t tag
Source: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /

Data is sent to: Ro man ia (ad eq u ate)

mw mwzeom.zeotap.com Pixel Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: U n classified

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp s://mw zeo m.zeo tap .co m/mw ?g o o g le_g id = CAESEFfr8cg 5p Drd O zo 2W p 5v4JAg o o g le_cver= 1zp artn erid = 1en v= mW eb zd id = 73

8even tTyp e= p ag eview zp b = sh areth isZG YACF2Cg yw AAAATDJTeAw = =

via h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

 

oo map.go.affec.tv HTTP Session

First found URL: h ttp s://w w w .med in g visio n .ro /co mp o n en t/b t_p o rtfo lio /ceasu ri

Cookie purpose description: U n classified

Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 2

Source: h ttp ://w .sh areth is.co m/b u tto n /b u tto n s.js

Data is sent to: Irelan d (ad eq u ate)

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

Colaboratori

Post by Paul Mircea
on 19 August 2015

Ne face o deosebită plăcere să mulţumim colaboratorilor şi totodată clienţilor noştri pentru activităţile ce le intreprindem.

Produse & Servicii

Post by Paul Mircea
on 09 Ianuarie 2015

Serviciile Noastre

Design
Procesul cuprinde la început o definire a obiectivului (scopului) lucrării sau o stabilire a sarcinilor incluse.
Prelucrare CNC
In traducere această expresie înseamnă cotrol numeric coputerizat. Concret asta înseamnă orice mașină unealtă care foloseste un calculator pentru controlul electronic.
3D Printing
Printarea 3D este un procedeu tehnologic relativ nou pe piață, dar aflat într-o ascensiune fulminantă și incontestabilă.
Gravură Laser
Pentru operațiunile de gravare și tăiere LASER, MEDING MECANIC SRL-D, folosete cea mai avansată tehnologie LASER CO2 existentă pe piață la ora actuală.
No result...