Protectia datelor cu caracter personal

Post on 20 Septembrie 2019
by Paul Mircea

 Protectia datelor cu caracter personal

 

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC MEDING MECANIC SRL, cu sediul în Ațel,  Nr. 312, Jud. Sibiu, Nr. Reg. Com. J32/335/2013, CUI 31484750, România, în calitate de operator de date.

 Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.medingvision.ro. („Site-ul”)

 
II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, SC MEDING MECANIC SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferințele dumneavoastră în cadrul SC MEDING MECANIC SRL, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC MEDING MECANIC SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / comandă, în măsura în care ne contactați în acest fel.


III.Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, SC MEDING MECANIC SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • În partea de contact și în partea de comandă se cer datele dumneavoastră, aceste date (nume, email, număr telefon) o să fie folosite pentru pentru comunicarea între firma SC MEDING MECANIC SRL și client.

 Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței ”Sunt de acord cu furnizarea datelor mele” în partea de comandă și în partea de contact a site -ului.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • În scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe Site.
 
 Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC MEDING MECANIC SRL de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC MEDING MECANIC SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

  • Pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de SC MEDING MECANIC SRL, prin intermediul Site-ului.

 Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătății experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC MEDING MECANIC SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.


IV.Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, SC MEDING MECANIC SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina SC MEDING MECANIC SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC MEDING MECANIC SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC MEDING MECANIC SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.


V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC MEDING MECANIC SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SC MEDING MECANIC SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
 
• pentru administrarea Site-ului;
 
• în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către SC MEDING MECANIC SRL prin intermediul Site-ului;
 
• pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 
• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 
• pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 
• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.


VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SC MEDING MECANIC SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană. Site-ul medingvision.ro folosește serviciile Google Analytics cu scopul îmbunătățirii experienței de navigare pe site a utilizatorilor. Prin serviciile google Analytics se colectează următoarele date: tip de browser, tip de echipament folosit la navigare – mobil, desktop/laptop, durata navigării, pagina vizitată, timpstamp. Nu se transmit către serverele google date cu caracter personal cum ar fi numele, adresa de email, sex, telefon.


VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
 
• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC MEDING MECANIC SRL , conform celor descrise în prezentul document;
 
• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC MEDING MECANIC SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC MEDING MECANIC SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 
• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
 
• acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 
• în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 
• în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 
• în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 
• în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 
• datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

• este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC MEDING MECANIC SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 
• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

• persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 
• prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

• operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 
• persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 
• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC MEDING MECANIC SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 
• dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 
• în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC MEDING MECANIC SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC MEDING MECANIC SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

• în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

• dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

Această pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: www.medingvision.ro/politica-cookie