Prelucrari CNC

Post on 17 Decembrie 2014
by Paul Mircea

CNC – este acronimul expresiei computer numeric controlled. În traducere această expresie înseamnă cotrol numeric coputerizat. Concret asta înseamnă orice mașină unealtă (strung, freză, etc) care foloseste un calculator pentru controlul electronic al mișcarii pe una sau mai multe axe ale mașinii.CNC 1

Dezvoltarea controlului numeric al mașinilor unelte a pornit de la un program finanțat US Air Force la începutul anilor 50, cu implicarea Massachusetts Institute of Technology și a câtorva companii producătoare de mașini unelte. Necesitatea acestor mașini pornea de la nevoia de fabricare a unor piese cu o complexitate ridicată din motoarele cu reacție ale avioanelor.

Pe măsură ce tehnologia a avansat, calculatoarele au luat locul primelor mașini cu control numeric, ajungânduse astfel în era mașinilor CNC.

Utilajele CNC folosesc programe software în transmiterea instrucțiunilor necesare pentru controlul mșicari pe axe, viteza de rotație a frezei, schimbul sculei și așa mai departe.

Utilajele CNC permit mișcareCNC 2a sculelor simultan pe mai multe axe, rezultând astfel posibilitatea realizari de modele 2D și 3D.

Deasemenea tehnologia CNC serveste la cresterea productivități și controlul calității, permițând o repetabilitate în producție, prin folosirea acelorași programe și scule.